عنوان@بررسی روابط عمومی و تاریخچه و پیدایش و اهمیت آن در دنیای امروز@

بررسی روابط عمومی و تاریخچه و پیدایش و اهمیت آن در دنیای امروز|30010218|fmh50673902|بررسی روابط عمومی و تاریخچه و پیدایش و اهمیت آن در دنیای امروز
هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسی روابط عمومی و تاریخچه و پیدایش و اهمیت آن در دنیای امروز وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالب

عنوان:مقدمهتاریخچه روابط عمومیروابط عمومی دردوران باستانروابط عمومی درایرانروابط عمومی چیست؟پیدایش اصطلاح روابط عمومیروابط عمومی قبل وپس ازانقلاب اسلامیروابط عمومی درکشورهای روبه توسعه وایدئولوژیکروابط عمومی هنرهشتمویژگی های اساسی دایره المعارف روابط عمومیمنابعمقدمهامروزه‌ ارتباطات‌ نقش‌ بسیار مهمی‌ در پیشبرد اهداف‌ یك‌ سازمان‌ ایفاء می‌ كند و بهبودكیفی‌ و كمی‌ فعالیتهای‌ سازمان‌ و افزایش‌ بهره‌ وری‌ از امكانات‌ و نیروی‌ انسانی‌ در سایه‌انعكاس‌ هر چه‌ بهتر فعالیتها و مصوبات‌ سازمان‌ به‌ جامعه‌ و بهره‌ گیری‌ از امكانات‌ وقابلیتهای‌ اجتماع‌ و مشاركت‌ عمومی‌ افراد آن‌ می‌ باشد .در این‌ راستا روابط‌ عمومی‌ كه‌ حلقه‌ ارتباط‌ سازمانها با جامعه‌ هستند می‌ توانند نقشی‌بسیار اساسی‌ را پذیرا شوند و بطور كلی‌ هر چه‌ این‌ ارتباط‌ با مردم‌ و جامعه‌ گسترده‌ تر ومفید تر صورت‌ پذیرد به‌ همان‌ اندازه‌ سازمان‌ یا مؤسسه‌ در رسیدن‌ به‌ اهداف‌ و آرمانهای‌خود موفق‌ تر خواهد بود .در دنیای‌ امروز كه‌ مردم‌ در كلیه‌ صحنه‌ های‌ جامعه‌ حضور فعال‌ دارند و افكار عمومی‌در تصمیم‌ گیریهای‌ دست‌ اندركاران‌ نقش‌ اساسی‌ دارد و هیچ‌ برنامه‌ و فعالیتی‌ بدون‌مشاركت‌ و حضور مردم‌ به خوبی‌ اجرا نمی‌ گردد بدین‌ جهت‌ شناخت‌ افكار عمومی‌ وارزیابی‌ آن‌ یكی‌ از نیازهای‌ اساسی‌ تمام‌ دولتها و سازمانهاست‌ . از آنجا كه‌ روابط‌عمومی‌ سازمانی‌ نوپاست‌ و اكثر افراد با وظایف‌ و اهداف‌ آن‌ آشنا نیستند در این‌ مقالات ‌بر آنیم‌ تا با زبان‌ ساده‌ شما را با روابط‌ عمومی‌ و نقش‌ آن‌ در ارتباطات‌ سازمانی‌ آشناسازیم‌ به‌ این‌ امید كه‌ سازمانها و نهادهای‌ جامعه‌ اسلامی‌ با ایجاد جو سالم‌ تبلیغی‌ و درجهت‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ متعالی‌ نظام‌ مقدس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ گام‌ بردارند .‌ تاریخچه روابط عمومیاستفاده‌ بشر از روابط‌ عمومی‌ به‌ گذشته‌ های‌ دور بر می‌ گردد . از همان‌ آغاز تاریخ‌ ، بشردر گروههای‌ كوچك‌ و منفرد شروع‌ به‌ تماس‌ با یكدیگر نمود و از روشهای‌ تبلیغ‌ وتشویق‌ ، ترغیب‌ و اقناع‌ جهت‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ فردی‌ و اجتماعی‌ استفاده‌ می‌ كرد . آن‌چیزی‌ را كه‌ ما امروزه‌ به‌ عنوان‌ یك‌ شغل‌ و حرفه‌ می‌ شناسیم‌ نتیجه‌ شرایط‌ اجتماعی‌ ،اقتصادی‌ و سیاسی‌ قرن‌ اخیر می‌ باشد .با گسترش‌ روز افزون‌ جمعیت‌ و افزایش‌ مراكز صنعتی‌ و تجاری‌ و ایجاد شهرهای‌ بزرگ‌ ومراكز جمعیت‌ روابط‌ افراد و مؤسسات‌ به‌ سبب‌ گستردگی‌ به‌ آسانی‌ مقدور نبوده‌ و به‌همین‌ علت‌ ضرورت‌ ایجاد دفتر یا واحدی‌ جهت‌ برقراری‌ این‌ ارتباط‌ احساس‌ می‌ شد و به‌عبارت‌ دیگر پیشرفت‌ صنعت‌ و تكنولوژی‌ و افزایش‌ جمعیت‌ عامل‌ ایجاد دفاتر روابط‌عمومی‌ گردید .البته‌ باید به‌ این‌ نكته‌ اشاره‌ كرد كه‌ استفاده‌ از تبلیغات‌ و ایجاد ارتباط‌ در زمان‌ گذشته‌ هم‌نیز بسیار مورد استفاده‌ قرار می‌ گرفت‌ و نمونه‌ های‌ استفاده‌ از آن‌ را در تمدنهای‌ مصر ،چین‌ ، هند ، ایران‌ و یونان‌ گزارش‌ كرده‌ اند بطوریكه‌ فرمانروایان‌ و حكام‌ تمدنهای‌ بزرگ‌عصر باستان‌ همیشه‌ از فن‌ و هنر پروپاگاند وتبلیغات‌ جهت‌ گسترش‌ و دوام‌ قدرت‌ خودیاری‌ می‌ گرفته‌ و به‌ منظور نشر افكار و عقاید لحظه‌ ای‌ از تبلیغ‌ و ترغیب‌ و تشویق‌كوتاهی‌ نمی‌ كردند .پروپاگاند با استفاده‌ از هنر و روشهای‌ گوناگون‌ اهداف‌ سلطه‌ گرانه‌ و دروغین‌ را به‌صورت‌ زیبا و مطلوب‌ نشان‌ می‌ داد و از طریق‌ بكار گرفتن‌ فنون‌ خاصی‌ دروغهای‌ خودرا هر چند بزرگ‌ هم‌ باشند به‌ عنوان‌ یك‌ حقیقت‌ و یك‌ خواسته‌ مطلوب‌ به‌ مردم‌ القاءمی‌ كردند .قابل‌ ذكر است‌ كه‌ پروپاگاند به‌ عنوان‌ فنی‌ كه‌ دارای‌ هدفی‌ دروغین‌ و ضد دمكراسی‌ وضد اجتماعی‌ می‌ باشد منفی‌ تلقی‌ می‌ شده‌ و مردم‌ آن‌ را بد می‌ دانستند .نگاهی‌ گذرا به‌ وضعیت‌ حكومت‌ و مردم‌ در جوامع‌ چین‌ ، ایران‌ ، مصر و یونان‌ بیانگر این‌مسئله‌ است‌ كه‌ سلاطین‌ و امپراطورها دائماً از شیوه‌ تبلیغ‌ و تشویق‌ و ترغیب‌ استفاده‌ می‌كردند تا مردم‌ قدرت‌ امیران‌ و شاهان‌ را بپذیرند و به‌ فرمان‌ آنها گردن‌ نهند و راه‌ تبلیغات‌و هنر برقراری‌ ارتباط‌ با مردم‌ و مردمداری‌ به‌ عنوان‌ كم‌ خرجترین‌ و ساده‌ ترین‌ راه‌ جهت‌دوام‌ حكومت‌ مورد استفاده‌ قرار می‌ گرفت‌ .به‌ عنوان‌ مثال‌ داریوش‌ شاه‌ ایران‌ فرمان‌ داده‌ بود تا نوشته‌ هایی‌ را به‌ چند زبان‌ در مسیر راه‌كاروان‌ بر سنگ‌ بنویسند تا عابرین‌ نظرات‌ او را بخوانند و به‌ عنوان‌ یك‌ پیام‌ به‌ نقاط‌ دیگرببرند سلاطین‌ و رهبران‌ اجتماعی‌ در گذشته‌ از طریق ارتباط‌ دوجانبه‌ و گروهی‌ ،سخنرانی‌ های‌ عمومی‌ ، انتشار كتب‌ و رسالات‌ ، پخش‌ اخبار و شایعه‌ سعی‌ می‌ كردند به‌اهداف‌ خود دست‌ یابند . استفاده‌ و بهره‌ گیری‌ از حربه‌ تبلیغات‌ بقدمت‌ تاریخ‌ بشر بر می‌ گردد و آنچه‌ كه‌ در حال‌ حاضر وجود دارد و از آن‌ به‌ عنوان‌ روابط‌ عمومی‌ یاد می‌كنیم‌ تكامل‌ یافته‌ شیوه‌ هاو روشهای‌ قدیمی‌ است‌ . به‌ طور مثال‌ تبلیغاتی‌ را كه‌ برای‌مسابقات‌ ورزشی‌ المپیك‌ در یونان‌ باستان‌ بكار گرفته‌ می‌ شد ، صورت‌ بهتر و عالیتر ونافذتر آنرا درالمپیكها و مسابقات‌ مختلف‌ جهانی‌ مشاهده‌ می‌ كنیم‌ و یا باستان‌ شناسان‌آثاری‌ را در رم‌ یافته‌ اند كه‌ در هنگام‌ انتخابات‌ مجلس‌ سنای‌ رم‌ بكار گرفته‌ می‌ شد مثلاًسندی‌ بدست‌ آمده‌ كه‌ روی‌ آن‌ نوشته‌ شده‌بود «به‌ سیرو رای‌ بدهیداومرد خوبی‌ است‌ » سزار در سال‌ 59 قبل‌ از میلاد دستور داده‌ تا خبرنامه‌ یك‌ ورقی‌ در رم‌ تهیه‌ و منتشرنمایند تا پیشرفتهای‌ امپراطوری‌ را به‌ اطلاع‌ همگان‌ برسانند و از امپراطور تبلیغ‌ نمایند وامروزه‌ از همین‌ روش‌ جهت‌ بیان‌ بیلان‌ كار و گزارش‌ عملكرد نهادها و سازمانهااستفاده‌ می‌ شود .