عنوان@بررسي معماري ديجيتال و جايگاه آن در جهان امروز و طراحي و خلق فضاي مجازي@

بررسي معماري ديجيتال و جايگاه آن در جهان امروز و طراحي و خلق فضاي مجازي|30012051|fmh50673902|بررسي معماري ديجيتال و جايگاه آن در جهان امروز و طراحي و خلق فضاي مجازي
هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسي معماري ديجيتال و جايگاه آن در جهان امروز و طراحي و خلق فضاي مجازي وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

کامپيوتر ها با ديدگاههاي سنتي فضا مقابله مي کننددر مقابل من يک صفحه مستطيل شکل نوشته قرار دارد که من مي توانم بر روي آن حروفي را يادداشت کنم همان گونه که نويسندگان براي هزاران سال اين کار را انجام داده اند.اين صفحه بر روي يک ميز کوچک قرار دارد که حاوي مدارک و فايل پرونده هايي است.يکي دو وسيله ارتباطي من را با دنياي خارج مرتبط مي سازد و در نزديکي من يک سطل زياله است که من مي توانم طرح هاي دور ريختني خود را در آن بياندازم.همانطور که ممکن است شما حدس زده باشيد اين اداره از چوب آهن و شيشه ساخته نشده است بلکه بر روي صفحه کامپيوتر کتابي من که بر روي زانوهايم قرار دارد به نمايش در آمده است.راستش من در يک هواپيما هستم و جايي در حومه ديترويت هزاران فوت بالاتر از بلندترين پشت بام ها قرار دارم.سال آينده وسيله الکترونيکي کامپيوتر کتابي من از يک برنامه ريز سريعتر حافظه بيشتر و گرافيکي بهتر بر خوردار خواهد بود و در سالي ديگر فن آوري کامپيوتر همچنان بهتر خواهد شد.به زودي اداره مجازي که من با خود حمل مي نمايم سه بعدي خواهد بود و با جزيياتي بسيار دقيق و واقعي و پرسپکتيوي تمام رنگي ارايه خواهد گرديد.من در زمان واقعي به طرف آن حرکت خواهم کرد همان طور که در مورد اداره واقعي خودم اين کار را مي نمايم.من حتي قادر خواهم بود که از راه دور و از طريق کنفرانس ويديوئي ملاقاتي صورت به صورت را در کامپيوتر کتابي خود فراهم نمايم.اگر من قدرت کافي کامپيوتري و برخي نرم افزارهاي مناسب را در اختيار داشته باشم و اگر نوعي کلاه مشابه با گوشي هاي پخش استريو را بپوشم ميتوانم به جاي نگريستن به اداره مجازي خودم خويش را در آن شناور سازم.با يک وسيله دستکش مانند حساس من مي توانم اشيا موجود در آنجا را به دست بگيرم و حتي شايد بتوانم نيرويي که آن ها را سخت و پايدار مي سازد تجربه نمايم.گوشي ها در گوشم مي توانند صداي استريوي هماهنگي را براي من ايجاد نمايند تا که احساس تجربه آکوستيکي بودن در آنجا براي من شبيه سازي شود.اکنون ديگر معماري مجازي چيزي نيست که صرفا به آن نگاه شود مثل يک صحنه تئاتري که از جلو به آن نگريسته شود.معماري مجازي بين من و محيط فيزيکي پيرامونم واقع مي شود و تقريبا به تمامي معماري واقعي پشت سر من را مي پوشاند و پنهان مي کند.فضاي شهري اينک مورد حجوم نابود کنندگان معماري واقع شده است.هوش هاي بيگانه(سيليکون و نرم افزار)در حال جانشين ساختن چيزي هستند که خيلي زياد به آن فرم هاي گذشته و قديمي که براي ما آشتاست شبيه هستند.