عنوان@تحقیق سازمان های کامیاب امروز، سازمان های یادگیرنده و دانش آفرین@

تحقیق سازمان های کامیاب امروز، سازمان های یادگیرنده و دانش آفرین|34013861|fmh50673902|سازمانهای یادگیرنده
هم اکنون فایل با مشخصه ی تحقیق سازمان های کامیاب امروز، سازمان های یادگیرنده و دانش آفرین وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود تحقیق با موضوع سازمان های کامیاب امروز، سازمان های یادگیرنده و دانش آفرین،
در قالب word و در 77 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

سازمان های کامیاب امروز
سازمان های یادگیرنده و دانش آفرین
سازمان های یادگیرنده
ویژگی های سازمان های یادگیرنده
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهداف پژوهش
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
نتایج پژوهش
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهایی برای مدیران و مسئولان آموزشی
نقش کلیدی دانش و معرفت در مدیریت آموزشی
نقش مدیر در نوآوری های آموزشی
فن آوری آموزشی در آموزش فن آوری
بررسی ویژگی های استفاده از سیستم های آموزشی به کمک رایانه در آموزش فن آوری
مقدمه ای بر علم و فن آوری
نگاهی به سیستم های آموزش به کمک رایانه
مسأله تحولات سریع فن آوری ها


مقدمه تحقیق:
جوامع امروزی به انسان هایی بالنده که بتوانند با بینش مناسب مجموعه ای از مهارت های مختلف را در مشاغل متعدد به کار گیرند، نیاز دارد. انسان هایی که با خلاقیت، ابتکار، دانش و مهارت گسترده، ضمن انجام بهینه مأموریت های شغلی، به تحقق اهداف سازمان خود کمک کنند.

مدیران در هر نظام اجتماعی بزرگ و کوچک، نقش راهبردی و سرنوشت سازی به عهده دارند. از طرفی دیگر حیات سازمان ها تا حدود زیادی به مهارت ها و آگاهی های مدیران بستگی دارد. آنان هر چه در این زمینه ها روزآمدتر باشند، قابلیت توسعه سازمان و تطبیق با آن شرایط جامعه افزایش می یابد. از این رو در کشورهای پیشرفته، سرمایه گذاری کلان در جهت توسعه و تقویت مهارت های مدیران می شود. اطلاق سرمایه گذاری به هزینه هایی که صرف پرورش و تأمین مدیران اثربخش، کارا و کارآفرین می گردد، از آن جهت است که اثر این عامل عمده ی تولید در بلندمدت از آثار سایر عوامل تولیدی که برای آن ها سرمایه گذاری گزاف صورت می گیرد، به مراتب بیشتر است. به همین جهت، تأکید عمده مدیریت منابع انسانی، بر مدیران است. به دلیل اهمیت توسعه مهارت های مدیریت پژوهش ها و مطالعات فراوان در جهت پیدا کردن شیوه های مؤثر توسعه مدیران انجام گرفته و کشورهای صنعتی در این زمینه تلاش های پی گیری را دنبال کرده اند. علاوه بر این، مدیریت سازمان های آموزشی در چند دهه گذشته دگرگونی های ژرفی را تجربه نموده که ضروری است مدیران مدارس ما از نزدیک با آن ها آشنا شوند و علل کامیابی مدیران را در یابند.