عنوان@تحقیق نظامهاي کنترل مديريت در سازمانهاي امروز@

تحقیق نظامهاي کنترل مديريت در سازمانهاي امروز|35008062|fmh50673902|نظامهاي کنترل مديريت , تحقیق نظامهاي کنترل مديريت , دانلود تحقیق در مورد نظامهاي کنترل مديريت , مقاله در مورد نظامهاي کنترل مديريت , تحقیق آماده در مورد نظامهاي کنترل مديريت , پاورپوینت نظامهاي کنترل مديريت , پروژه در مورد نظامهاي کنترل مديريت , تحقی,,,
هم اکنون فایل با مشخصه ی تحقیق نظامهاي کنترل مديريت در سازمانهاي امروز وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.


بخشی از متن تحقیق:
چكيده
سازمانها براي حفظ بقاي خود و پيشرفت در دنياي رقابتي امروز به بهبود مستمر عملکرد خود نياز دارند و در اين راستا استفاده از نظام هاي کنترل مديريت ضروري است.
اين مقاله به معرفي نظام هاي کنترل مديريت مي پردازد و فرايند کنتـرل را به عنـوان اسـاس مديـريت عملکرد مطـرح مي‌سازد و سيستم سنجش عملکرد را به عنوان سيستمي کنترلي در جهت مديريت عملکرد مي داند.
کنترل چيست؟
پنج وظيفه اصلي مديران عبارتند از: برنامه ريزي،سازماندهي، تأمين نيروي انساني، رهبري و کنترل.
با وجود اهميت تقريباً يکسان اين وظايف، برنامه ريزي نسبت به بقيه اولويت دارد چون ساير وظايف مديريت پـس از برنامـه ريـزي و بـه منظـور تأمين اهـداف پيش بيني شده آغاز مي شوند. برنامه ريزي بدون سازماندهي و انتخاب افراد مناسب براي انجام فعاليت ها و برنامه ها و هم چنين عدم نظارت بر اجرا، امري زايد مي باشد.


این تحقیق با فرمت word قایل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 19