عنوان@جایگاه و تاثیرات رایانه در زندگی امروز@

جایگاه و تاثیرات رایانه در زندگی امروز|50680922|fmh50673902|
هم اکنون فایل با مشخصه ی جایگاه و تاثیرات رایانه در زندگی امروز وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 934.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 50
بنام خدا 3 فهرست مطالب رایانه در آموزش و تعلیم
آموزش با رایانه
آموزش الکترونیکی
کتاب الکترونیکی
مدرسه مجازی
رایانه در علوم
شیمی
پزشکی
نجوم
زمین شناسی فصل1:
تحولات ناشی از بکارگیری کامپیوتر
رایانه در صنعت
طراحی با استفاده از رایانه CAD
تولید با استفاده از رایانه CAM
رایانه در مراکز اداری و تجاری
انجام معاملات
تجارت الکترونیکی
کار در خانه
نشر رومیزی
امور مالی و حسابداری
مکاتبات و ارتباطات 4 فهرست مطالب حوادث و خطاهای فنی و انسانی
سلامتی و افزایش کارآیی
عوارض جسمانی
عوارض روحی
فرهنگ استفاده از اینترنت فصل 2:
پیامدهای استفاده از کامپیوتر
حریم اطلاعاتی افراد
امنیت رایانه ها
تهدیدهای رایانه ای
متجاوزان به حریم رایانه ای
جرائم رایانه ای
ویروسها و کرمها 5 اهداف کلی و جزئی هدف کلی: فراگیر جایگاه و تاثیرات را یانه در زندگی روزمره را شرح دهد.
اهداف جزئی :
فراگیر قادر باشد:
تحولات ناشی ا ز بکارگیری رایانه در صنعت , مراکز اداری و تجاری, آموزش و تعلیم , علوم را بیان کند.
پیامدهای استفاده ا ز رایانه را شرح دهد.
فرهنگ استفاده ا ز اینترنت را بیان کند. 6 پیش آزمون در عبارات زیر کدام درست و کدام نادرست است؟

از ربات ها فقط در مراکز صنعتی استفاده میشود.

نشر رومیزی یک نوع وازه پرداز قوی است.

ربات صنعتی برای کار در محیطهایی با دمای بسیار زیاد مناسب نمیباشد.

از اولین روزهای به وجود آمدن رایانه های شخصی رایانه بطور موثر و مفید در مدارس حضور داشته است.

متجاوز رایانه ای برای انجام مقاصدش نیاز به یک رایانه و یک چاپگر دارد.
7 پیش آزمون هر فرد آزادانه میتواند از هر نرم افزاری که مایل است نسخه برداری نماید.

دست یابی غیر مجاز به داده ها یکی از موارد جرائم رایانه ای است.

اتوماسیون یعنی جایگزینی رایانه با انسان در برخی امور.

گردآورندگان اطلاعات میتوانند اطلاعات را در اختیار افراد قرار دهند.

امنیت رایانه یعنی حفاظت منابع رایانه در مقابل استفاده نادرست و از دست رفتن تصادفی و عمدی اطلاعات و استفاده غیر مجاز از آنها.
8 پاسخنامه درست
نادرست
نادرست
نادرست
نادرست
نادرست
نادرست
درست
نادرست
درست 9 بنام یگانه هستی بخش مقدمه
یکی از بارزترین خصوصیات عصر حاضر حضور گسترده کامپیوتر در کلیه عرصه های فعالیت انسان است به گونه ای که انجام برخی از کارها بدون استفاده از کامپیوتر قابل تصور نمی باشد. کامپیوتر به عنوان ابزاری قدرتمند سرعت و دقت کارها را فوق العاده افزایش داده و گذرگاههای صعب العبور عل...